Huisreglement

Huisregels Kinderopvang De Giechelkontjes:

Voor kinderopvang de giechelkontjs zijn de 3 r´s Rust Regelmaat Reinheid erg belangrijk.

Als gastouder dient je gegevens van het kind zoals telefoonnummer van de ouder(s), huisarts en medische gegevens, kopiezorgpas te hebben. Ouders zorgen er voor dat de gastouder altijd op de hoogte is van alle situaties die betrekking hebben op de opvang van het kind.

Woning:

De woning is aangepast volgens de wetten en regels van het GGD en kindveiligheid van het Gastouderbureau.

Veiligheid staat voorop bij Kinderopvang de Giechelkontjes vandaar een paar regeltjes:

 • Rennen doen wij buiten, niet binnen.
 • Kleine kinderen hebben een grote box om heerlijk vrij /alleen in te spelen.
 • Met speelgoed gooien we niet maar spelen er mee.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om.
 • Samen spelen samen delen.
 • Kinderen zijn altijd onder toezicht van gastouder.

 

Kennismaking:

Om u kind zo maar naar de "gastouder" te brengen is een beetje vreemd.

Daarvoor maken we voordat het kindje is geboren of de opvang begint een kennismaking, tussen de ouder(s) en de gastouder. Als de kleine is geboren of de opvang begint komt het kindje hier voor een wenperiode dat kan zijn 1 dag(deel) of meedere dagen. Dat verschilt per kind.

 • Er moet een goede band/ klick zijn tussen vraagouder en gastouder.
 • Het kind moet zich goed voelen in zijn/haar nieuwe omgevingen.
 • Tussen de gastouder en het kind moet er een klick zijn.
 • Het kind moet zich goed voelen bij de eigen kinderen en de andere kinderen die er al zijn.

 

Wat moet u meenemen naar de opvang?

 • Luiers
 • Flesvoeding
 • Fles(sen)
 • Speen/knuffel
 • Potjes voeding
 • Speciale voeding bij bijv. allergieën
 • Extre kleding
 • Zonnebrand crème

Er is voor ieder kind een opbergbakje aanwezig waar hij of zij hun eigen(bovengenoemde) spullen in kunnen bewaren.


Hygiene en veiligheid:

* Indien nodig gaan de deuren op slot.

* Voor iedere kind is een eigen bed om in de slapen met eigen schoon beddengoed.

* Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals: stopcontact beveiligers, trekhek, brand alarm in alle ruimtes.

* De tuin is afgesloten met een hek en deur die op slot gaat tijdens het buiten spelen.

* De woning wordt gecontroleerd door het GGD en het gastouderbureau op hygiene en veiligheid.

* S'avonds als de kinderen weer naar huis zijn wordt het huis schoon gemaakt.

Feestje vieren:

Als een kindje jarig is mag er getrakteerd worden. Dan maken we er hier ook een klein feestje van met een kado en feest hoedje.

Als een kindje een broertje of zusje heeft gekregen mag er ook getrakteerd worden.

Kosten:
De kosten bedragen 6,00 euro per uur per kind. Dit is inclusief broodmaaltijd, drinken en fruit. Plus de kosten van het gastouderbureau.

Aangesloten gastouderbureau's:

Kinderopvang de Giechelkontjes is aangesloten bij 2 gastouder bureau's.

Gob tweede thuis te Veendam

Gob Gastouderland 


Bereikbaarheid Kinderopvang de Giechelkontjes:

 • De opvang is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  06:30 uur – 18:00uur geopend.
 • De opvang is op de vrijdag gesloten. Dan is de Giechel open voor peuteropvang.
 • Flexibele dagen en tijden zijn bespreekbaar.
 • Voor schoolse opvang (vso), Tussen schoolse opvang (tso) en Na Schoolse Opvang (nso) van de obs de Menterhorn mogelijk. Andere scholen in overleg.
 • Dagelijks telefonisch bereikbaar op telefoon nummer 06 12464277

 

Verhindering van Gastouder door vakantie's:

Bij vrije dagen en vakantie's van de gastouder worden er geen kosten in rekening gebracht.

de vakantie's van de gastouder zijn:

 

- alle feestdagen: goede vrijdag, pasen, koninginnedag, hemelvaart, pinksteren, kerst enz...

- en 3 weken zomervakantie.

 

Kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang:

Als het kind thuis ziek wordt dient dat tijdig telefonisch doorgeven te worden.

Als het kind ziek wordt tijdens de opvang wordt er contact met de ouder opgenomen. Dan bespreken we wat te doen. Gaat het niet, dan moet het desbetreffende kind opgehaald worden.

De uren dienen in beide gevallen wel betaald te worden.

 

Vakantie's en vrije dagen:

Bij tijdig doorgeven van vrije dagen en vakantie's van de vraagouders worden de afgesproken uren niet doorberekend.


Vermoeden kindermishandeling:

Bij een vermoeden van kindermishandeling worden de richtlijnen van het protocol 'vermoeden kindermishandeling' voor het Gastouderbureau gevolgd. Dit protocol is aanwezig en in te zien.


Klachtenregeling:

Als u klachten heeft over de opvang van uw kind bij Kinderopvang de Giechelkontjes maakt u dat dan bij mij kenbaar. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het betreffende gastouderbureau waar u bent aan gemeld.


Betalingsverplichting:

De uren dat het kind hier aanwezig is worden in rekening gebracht, afgerond op het kwartier. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, zal de opvang per direct gestopt worden tot dat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.


Opvangtoeslagen
Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag gaan dan naar http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html?

Hier vind u alle informatie over kinderopvangtoeslag en kunt u gelijk een proefberekening maken.