Visie

Bij kinderopvang de Giechelkontjes staat kleinschaligheid voorop.

Kinderen wordt een plek geboden waar ze zich veilig kunnen voelen zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Ze draaien mee in een gezin. Kinderen leren omgaan met elkaar. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling, zoals contact maken, samen delen samen spelen enz.


Bij kinderopvang de Giechelkontjes vinden we de 3r's erg belangrijk.

R van Rust: rust voor een baby is erg belangrijk in de vorm van slapen maar ook een rustige veilige omgeving.

R van Reinheid: voeding geven wanneer hij/zij zodig heeft, verschonen bij vieze luier, troosten bij verdriet.

R van Regelmaat: vaste rtime, op vaste tijden eten, slapen.

 

De 3 r's zijn niet alleen zeer belangrijk voor baby maar ook voor grotere kinderen. Een vast dag ritme bestaan uit vaste rituelen zoals samen eten, drinken, spelen, delen,opruimen enz. Iets knutselen voor speciale gelegenheiden zoals: moederdag vaderdag verjaardagen enz.

Gewoon een beetje zoals thuis!!

Belangstelling of vragen?
Neem contact op.
Of kom een keer langs voor een kijkje!